HISTORIA SPÓŁDZIELNI

 

Historia naszej Spółdzielni sięga końca lat siedemdziesiątych.
Pomimo funkcjonowania w Krakowie w tym okresie takich spółdzielni mieszkaniowych jak: Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, „Zwierzyniecka” S.M., S.M. „Krakus”, S.M. „Hutnik”, to oczekiwanie ludzi na mieszkanie wynosiło co najmniej kilka lat.

Powstanie nowej spółdzielni mieszkaniowej dawało szansę na zaspokojenie
podstawowej potrzeby mieszkańców Krakowa, jakim było posiadanie mieszkania.
Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie Członków S.M. „Ruczaj-Zaborze”
w Krakowie odbyło się 10 lipca 1978 r. Uczestniczyło w nim 30 członków założycieli. Spółdzielnia osobowość prawną uzyskała dopiero 27 października 1978 roku,
po wpisaniu do rejestru spółdzielni przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.

 

 

Pierwszy zarejestrowany Zarząd Spółdzielni składał się z następujących osób :

Lucjan Cebulski – Przewodniczący Zarządu,

Bolesław Zakrzewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wiesław Grabowski – Członek Zarządu

 

 

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały przyjmujące plan działania 
i preliminarz wydatków nowo powstałej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze”.

Program spółdzielczego budownictwa zakładał, że w latach 1981-1985 wybudowanych przez spółdzielnię zostanie 27 tysięcy mieszkań na obszarze Ruczaj-Zaborze i Skotniki.

Rzeczywistość zweryfikowała te plany.

Pierwszy zrealizowany przez Spółdzielnię budynek znajdował się przy
ul. Kobierzyńskiej nr 51 i został oddany do użytku dopiero w 1985 roku, gdzie mieszkania otrzymało 55 członków Spółdzielni.

Ostatnie zrealizowane przez spółdzielnię budynki były przy ul. Miłkowskiego
nr 19 i nr 21 zostały oddane do użytku na przełomie 2001/2002 roku.

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA DZISIAJ


Nasza Spółdzielnia zajmuje obszar 20,45 ha. W skład zasobu mieszkalno-usługowego i zarządzanych nieruchomości wchodzi 38 budynków mieszkalnych i 7 budynków wielofunkcyjnych, w których znajduje się 2005 lokali mieszkalnych, 50 garaży i 39 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 117429,82 m2.

Na początku bieżącego stulecia, Spółdzielnia zaprzestała prowadzenia działalności
inwestycyjnej. Wynikało to po części z ograniczonych możliwości nabywania nowych
terenów budowlanych, a po części z przyjęcia innej strategii działania Spółdzielni,
w większej mierze nastawionej na eksploatację posiadanych zasobów.

 

W latach 1986 - 2009, Spółdzielnia prowadziła działalność społeczno-kulturalno-oświatową w oparciu o Dom Kultury „Ruczaj”, we wczesnym okresie zwanym klubem „Chomiczek”. Decyzją Zebrania Przedstawicieli Członków z dniem 30.09.2009r. został zlikwidowany.

 

 

PATRONI ULIC W NASZEJ SPÓŁDZIELNI


Wacław Lipiński

ps.„obywatel Socha”, „Aleksander”

(ur. 28 września 1896 w Łodzi, zm. 4 kwietnia 1949 r.w komunistycznym więzieniu we Wronkach), doktor hab. historii, podpułkownik Wojska polskiego, działacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.


Stefan Paweł Rowecki,

ps. „Grot”, „Rakoń”, „Grabica”, „Inżynier”, „Jan”, „Kalina”, „Tur”

(ur. 25 grudnia 1895r. w Piotrkowie Trybunalskim, zm. pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944r.w Sachsenhausen), generał dywizji Wojska Polskiego, Komendant Główny Armii Krajowej (Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju od 14 lutego 1942 r. do 30 czerwca 1943 r.), teoretyk wojskowości.


Zygmunt Miłkowski

ps. „Denhoff”, „Wrzos”

(ur. 30 października 1894r.w Zofijówce na Ukrainie, zm. 6 kwietnia 1945r.
w Wiener Neudorf ),pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej.