Aby zarejestrować się w systemie jako użytkownik strony prosimy
o podanie loginu i hasła na odpowiednim  druk kliknij tutaj złożenie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
"Ruczaj-Zaborze" w Krakowie przy ulicy Grota Roweckiego nr 11
w godzinach:
poniedziałek, wtorek, piątek od 1000 do 1300
środa 1000 do 1700
lub przesłać do Spółdzielni na adres e-mail albo faxem
 
OPŁATY I SALDA DOTYCZĄCE LOKALI MIESZKALNYCH SPRAWDZAMY KLIKAJĄC  ZAKŁADKĘ PO LEWEJ STRONIE - "LOKALE KONTRAHENTA"